Z okazji święta książki na świetlicy odbyły się zajęcia przybliżające uczniom historię światowego dnia książki. Uczniowie mieli okazję podyskutować o potrzebie czytania, swoich gustach czytelniczych oraz podzielić się refleksjami na temat ostatnio czytanych lektur.