Z A J Ę C I A    P O Z A L E K C Y J N E  w  roku  szkolnym  2017 / 2018

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj  zajęć  pozalekcyjnych

Dzień

Godzina

 

1

Burdziak Barbara

Chór szkolny

czwartek

14.30-15.15

 

2

Gierczak Aneta

Zajęcia twórcze

piątek

13.00-14.30

 

3

Gierczak Grzegorz

Piłka nożna kl. I-II

środa

12.00-13.00

Piłka nożna kl. III-IV

środa

13.00-14.00

4

 

Gigoń Zdzisław

Zajęcia korekcyjno-konpensacyjne

i wychowawcze 

wtorek

14.00-14.30

Zajęcia korekcyjno-konpensacyjne

i wychowawcze

czwartek

13.00-13.30

Zajęcia korekcyjno-konpensacyjne

i wychowawcze

piątek

13.00-13.30

5

Goclon Artur

Zajęcia z unihokeja

poniedziałek

13.40-14.25

Zajęcia z unihokeja

środa

12.45-13.30

Szachy

piątek

13.40-14.25

 

6

Godos Renata

Koło teatralne

wtorek/czwartek

13.30-14.25 /

15.30-16-15

7

Gołąbek Karolina

Zajęcia rozwijające kompetencje                     społeczno-emocjonalne

Poniedziałek

co 2 tydzień

13.40-14.25

Zajęcia rozwijające kompetencje                     społeczno-emocjonalne

środa co 2 tydzień

14.35-15.20

 

8

Grzegorzak Karolina

Zajęcia wyrównawcze kl. IIIc

poniedziałek

11.45-12.30

9

Karszyń Aneta

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego 

Zajęcia wyrównawczo-logopedyczne kl IIIa

środa

czwartek

12.45-13.30

12.45-13.30

 

10

Kozłowska Agata

Kółko plastyczno-informatyczne kl. VIa

wtorek

8.00-8.45

 

11

Kuźma Elżbieta

Zajęcia wyrównawcze kl.IIa

poniedziałek

11.45-12.30

 

12

Lach Monika

Kółko czytelnicze

wtorek

13.30-14.30

 

13

 

Łuniewska-Szydło Joanna

Zajęcia koła recytatorskiego

poniedziałek

8.00-8.45

Zajęcia wyrównawcze kl. IVa

środa

12.45-13.30

14

Mikrut Beata

Zajęcia wyrównawcze kl. IIIb

czwartek

11.45-12.30

Zajęcia wyrównawcze kl. IIIb

czwartek

12.45-13.30

13

Paszkiewicz Maria

Zajęcia logopedyczne

wtorek

11.45-12.30

Zajęcia wyrównawcze kl. Ib

piątek

12.45-13.30

14

Pencak Irena

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

 kl. IVa i IVb

co 2 tyg. piątek

12.45-13.30

Kółko z języka angielskiego kl. IVa i IVb

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

 kl. VIb

czwartek

13.40-14.25

Kółko z języka angielskiego kl. Va

co 2 tyg. środa

12.45-13.30

Zajęcia wyrównawcze kl. Va

 

15

Pietrusiak Elżbieta

Koło przyrodnicze kl.VI

środa

13.40-14.25

16

ks. Rakoczy Bartosz

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 kl. VI i VII

wtorek i środa

17.15-18.00

17

Smotrycka Agnieszka

Zaję cia dodatkowe z języka angielskiego

kl. VII b

piątek

12.45-13.30

18

Stochmal Janina

Zajęcia wyrównawcze/Koło matematyczne

co 2 tyg. poniedz.

12.45-13.30

Zajęcia wyrównawcze/Koło matematyczne

co 2 tyg. środa

12.45-13.30

Zajęcia wyrównawcze/ Koło matematyczne

co 2 tyg. czwartek

12.45-13.30

19

Szkarpecka Sabina

Koło wyrównawcze kl. IVb

Środa

12.45-13.30

Koło wyrównawcze kl. VIIa i VIIb

piątek

13.40-14.25

 

20

ks. Wilk Marcin

Kółko religijne  „Przyjaciele Serca Jezusa”

wtorek

16.30-17.15

 

21

Zembrzuska Dorota

Zajęcia wyrównawcze

czwartek

12.45-13.30

 

ZAPISY do kl. I