W dniu 31 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu odbyły się zawody sportowe pod nazwą „IV część trylogii szachowej”. 
Zawody odbyły się pod patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy. 
W rozgrywkach wzięli udział uczniowie przemyskich szkół podstawowych: SP1, SP5, SP14 i SP15, w trzech kategoriach wiekowych. 
Wyniki klasyfikacji końcowej:
1.    Grupa Młodsza Dziewcząt.
I miejsce:     Anna Korecka        SP-15
II miejsce:     Zofia Pusz        SP-1
2.    Grupa Młodsza Chłopców
I miejsce:    Jan Borysławski    SP-14
II Miejsce:    Jakub Głubisz        SP-14
III Miejsce:    Karol Gierczak        SP-1
3.    Grupa Starsza Dziewcząt i Chłopców
I miejsce:    Zuzanna Szeląg        SP-14
II miejsce:    Maxim Stańco        SP-1
III miejsce:    Adam Równicki    SP-14
W zawodach wzięło udział 37 uczniów. 
3 najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzymało nagrody książkowe ufundowane przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, puchary, medale oraz dyplomy.
Dla wszystkich uczestników przewidziany był również słodki poczęstunek. 
Organizatorzy:
1.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu
2.    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu
3.    Uczniowski Klub Sportowy „Śródmieście” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu
Sędzią głównym zawodów był pan Jerzy Kuzio. 
Przedsięwzięcie przygotował i przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor szachowy Artur Goclon