Kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Uroczystość

Osoby odpowiedzialne

Termin

1

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego

Z. Gigoń, G. Gierczak, A. Kozłowska

03.09.2018

 

2

Pasowanie na ucznia

pierwszej klasy

K. Grzegorzak, B. Mikrut, Z. Gigoń

03.09.2018

3

Dzień Edukacji

Narodowej

I. Pencak, G. Potocka, W. Niejedli, I. Lach-Grądecka

10.10.2018

 

4

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

M. Lach, E. Dembicka

październik 2018

 

5

Dzień Papieski

ks. B. Rakoczy, ks. M. Wilk,

D. Zembrzuska, W Niejedli

18.10.2018

 

6

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

K. Gołąbek, Z. Gigoń, M. Lach,

M. Paszkiewicz

22-26.10.2018

7

Rocznica Odzyskania

przez Polskę Niepodległości

A. Karszyń, Joanna Łunierwska-Szydło,

M. Siekaniec, W. Niejedli

08.11.2018

 

8

Mikołajkowy Turniej w Unihokeju

A. Goclon, G. Gierczak

grudzień 2018

9

Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia

JASEŁKA

ks. K. Majder, ks. M. Wilk, W. Niejedli,

M. Siekaniec, I. Lach-Grądecka

20.12.2018

10

Otwarte Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim

o Puchar Dyrektora SP1

A. Goclon, A. Gierczak, Z. Gigoń

25.01.2019

8.02.2019

11

Dzień Młodego Chemika - warsztaty

E. Pęckowska, R. Godos, E Pietrusiak

31.01.2019

1.02.2019

12

Pasowanie na czytelnika klas I

M. Lach, K. Grzegorzak,

B. Mikrut

01.03.2019

 

13

Dzień otwarty szkoły

cała kadra pedagogiczna

02.02.2019

09.03.2019

 

14

Dzień Kobiet

A. Goclon., Z. Gigoń, G. Gierczak,

08.03.2019

15

Festiwal Bajki

M. Lach, E. Kuźma, B. Mikrut, W. Niejedli, K. Gołąbek, K. Grzegorzak,

M. Paszkiewicz,

07.02.2019

16

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej /

74 rocznica Zbrodni Katyńskiej

E. Pęckowska, G. Hrymak

11.04.2019

 

17

Dzień Ziemi

E. Pietrusiak, A. Karszyń, S. Szkarpecka,

A. Radochońska

24.04.2019

 

18

Dzień Książki – konkurs recytatorski

M. Lach, J. Łuniewska-Szydło, R. Godos

23.04.2019

19

Rocznica Konstytucji 3 Maja

i Święto Flagi

Z. Gigoń, G. Potocka, I Pencak

30.04.2019

 

20

Święto Patrona Szkoły

A. Smotrycka, R. Godos,

A. Radochońska

10.05.2019

21

Turniej Mini Siatkówki lub Piłki Nożnej

o mistrzostwo SP1

A. Goclon, G. Gierczak,

maj 2019

22

Święto Szkoły / Dzień Zdrowia / Dzień Dziecka

cała kadra pedagogiczna /

program artystyczny: E. Pietrusiak,

M. Siekaniec, A. Radochońska, S. Szkarpecka

31.05.2019

 

23

Konkurs szachowy

A. Goclon, W. Niejedli, A. Kozłowska,

31.05.2019

24

Zakończenie Roku Szkolnego

 

Z. Gigoń, G. Gierczak, A. Kozłowska,

R. Godos, A. Smotrycka

21.06.2019

 

ZAPISY do kl. I