K O N S U L T A C J E I N D Y W I D U A L N E D L A R O D Z I C Ó W w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

Dzień

Godzina

Miejsce

1

Kozłowski Maciej

Dyrektor Szkoły, nauczyciel historii

w godzinach urzędowania

Gabinet Dyrektora

 

2

Stochmal Janina

nauczyciel matematyki

środa

8.55-9.40

sekretariat

3

Darasz Ewa

nauczyciel języka polskiego

środa

10.15=10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

4

Dembicka Elżbieta

nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

5

Gierczak Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

wtorek

8.45-9.45

Pokój nauczycielski budynek główny

6

Gigoń Zdzisław

pedagog

pon.-pt.

w godzinach pracy

Gabinet pedagoga/psychologa

7

Goclon Artur

nauczyciel wychowania fizycznego, korektywa

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

8

Godos Renata

nauczyciel języka polskiego

środa

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek filialny

9

Gołąbek Karolina

psycholog tel. 510-325-167

pon., wt.,

czw., pt.

w godz. umówionych z rodzicami

Gabinet logopedy

10

Grzegorzak Karolina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

środa

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

11

Hrymak Grzegorz

nauczyciel geografii

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

12

Karszyń Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

poniedziałek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

13

Kozłowska Agata

Kierownik świetlicy,

plastyki, techniki

wg harmonogramu

świetlica

14

Kozłowska Jolanta

nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

15

Kuźma Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

środa

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

16

Lach Monika

nauczyciel bibliotekarz

w godzinach pracy

biblioteka

 

17

Lach-Grądecka Izabela

nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

18

Łuniewska – Szydło Joanna

nauczyciel języka polskiego

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

19

ks. Majder Krzysztof

nauczyciel religii

czwartek

10.45-11.30

Pokój nauczycielski budynek główny

20

Mikrut Beata

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wtorek

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

 

21

Niejedli Władysława

nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

22

Osieczko Oksana

nauczyciel religii

konsultacje odbywają się w szkołach,

w których prowadzone są zajęcia

23

Paszkiewicz Maria

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wtorek

9.50-10.35

Gabinet logopedyczny

24

Pencak Irena

nauczyciel języka angielskiego

poniedziałek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

25

Pęckowska Edyta

nauczyciel chemii

wtorek

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek filialny

26

Pietrusiak Elżbieta

nauczyciel przyrody, biologii, wdż

czwartek

12.45-13.30

Pokój nauczycielski budynek filialny

 

27

Potocka Grażyna

nauczyciel świetlicy

wtorek

10.00-10.35

świetlica

28

Radochońska Anna

nauczyciel matematyki

środa

9.50-10.35

Pokój nauczycielski budynek główny

 

29

Siekaniec Marzena

nauczyciel świetlicy

w godzinach pracy

świetlica

30

Smotrycka Agnieszka

nauczyciel języka angielskiego

poniedziałek

8.55-9.40

Pokój nauczycielski budynek filialny

31

Szkarpecka Sabina

Nauczyciel matematyki, informatyki

wtorek

12.45-13.30

Pokój nauczycielski budynek główny

32

Wanat Marta

edukacja dla bezpieczeństwa

piątek

9.40-10.00

Pokój nauczycielski budynek filialny

33

ks. Wilk Marcin

nauczyciel religii

wtorek

11.30-11.45

Pokój nauczycielski budynek główny

34

Zembrzuska Dorota

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

środa

11.45-12.30

Pokój nauczycielski budynek główny

35

Nowak Lucyna

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ze spektrum Autyzmu

po zajęciach

36

Styranka-Koniuszy Monika

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ze spektrum Autyzmu

po zajęciach