Poczet  sztandarowy w  roku  szkolnym  2017  /  2018


Hubert  Bal
Natalia  Celarek
Kamila  Niemiec

opiekun:  mgr Agata Kozłowska


 

ZAPISY do kl. I