Stowarzyszenie

Walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

 

INFORMACJA

W dniu  18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 16.30

na II piętrze budynku  głównego  szkoły  odbędzie  się

WALNE  ZEBRANIE Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1

im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

Porządek zebrania:

1)  otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;

2)  informacja o uchwałach podjętych przez zarząd stowarzyszenia;

     3)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe  działalności   

          stowarzyszenia w roku 2017;

4) przedstawienie oceny działalności stowarzyszenia w roku 2017 przez  

    komisję   rewizyjną;

  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego        i finansowego z działalności stowarzyszenia     w roku 2017;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium komisji rewizyjnej stowarzyszenia;
  4. wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia

     - wybór komisji skrutacyjnej,

- zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu oraz  komisji  rewizyjnej;

  1. sprawy bieżące.

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów i  przyjaciół szkoły do wstąpienia do stowarzyszenia.  Deklaracje członkowskie można pobrać i wypełnić w sekretariacie szkoły  do 18.06.2018.

WALNE ZEBRANIE Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 

Walne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu odbędzie się  19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 na II piętrze budynku  głównego  szkoły  

 Porządek zebrania:
1)  otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
2)  przyjęcie porządku zebrania;
3)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w roku 2016;
4) przedstawienie oceny działalności stowarzyszenia w roku 2016 przez komisję rewizyjną;
5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności  stowarzyszenia w roku 2016; 
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  finansowego z działalności stowarzyszenia w roku 2016;
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia za rok 2016.
8) sprawy bieżące.

Udział Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w pikniku organizacji pozarządowych

pikinik-organizacji-pozarzadowych31 maja nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu brało udział w pikniku organizacji pozarządowych z okazji 25-lecia samorządu lokalnego . Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w tej akcji i na swoim stoisku  proponowali: prezentację szkoły, malowanie twarzy, balonikowe zwierzątka, gry logiczne matematyczne i nie tylko, „Englisch games”, oferowali pomoc  pedagogiczną i psychologiczną.

Poza tym 12 uczniów naszej szkoły maszerowało w korowodzie ulicami Kazimierzowską i Franciszkańską w pięknych strojach z różnych epok.