Drodzy Rodzice!

Informuję, że w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 uczniowie klas ósmych mają obowiązek zgłosić się do szkoły na egzamin ósmoklasisty o godzinie 8:30.

Dni te są wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII. W tym czasie nie zapewnia się zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.

Maciej Kozłowski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu