W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemyślu po raz pierwszy przyłączyła się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, ponieważ dostęp do Internetu jest coraz powszechniejszy, a zdalna nauka zmusiła wszystkich (również młodsze dzieci) do różnych form aktywności z wykorzystaniem TIK.

W lutym na lekcjach informatyki i na zajęciach z wychowawcą będą omawiane tematy dotyczące zalet Internetu i zagrożeń związanymi z jego wykorzystaniem oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny SP1 również zakłada realizację w/w zagadnień. Rodzice także zostali zaproszeni do przeprowadzenia pogadanek z dziećmi i do udziału w konferencji online organizowanej w dn. 09.02.2021 r. przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Podsumowaniem przeprowadzonych zajęć będzie wykonanie prac plastycznych przez uczniów kl. I-IV i gier, łamigłówek, plakatów oraz prezentacji multimedialnych o tematyce bezpieczeństwa w Internecie.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom szkoła uzyska zaświadczenie o udziale w DBI.