Bibliotekarz: mgr Maciej Jagustyn

Biblioteka szkolna zaprasza w budynku filialnym I piętro

poniedziałek

7:45 – 13:30

wtorek

7:45 – 12:15

środa

7:45 – 15:30

czwartek

7:45 – 13:30

piątek

7:45 – 14:00

Nasza biblioteka jako ośrodek informacji i kultury prowadzi różnego rodzaju zajęcia, które odbywają się nie tylko w szkole, ale także poza nią. Pełni funkcję koordynatora edukacji samokształceniowej, rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, poprzez kontakt z książką i kształcenie umiejętności spędzenia wolnego czasu. Uczniowie przygotowując się do lekcji, bardzo chętnie korzystają z czytelni. Po lekcjach w bibliotece dla chętnych i aktywnych uczniów organizowane są zajęcia. Wykonujemy gazetki szkolne, przygotowujemy scenariusze przedstawień prezentowanych w szkole i poza szkołą. Uczniowie współpracujący z biblioteką poszerzają również swoją wiedzę o książce, nabywają praktyczne umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, rozwijają różnorodne zdolności (plastyczne, recytatorskie, organizacyjne). Biorąc udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki, przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Biblioteka jest przyjaznym miejscem dla każdego ucznia. Można tu nie tylko poczytać, pożyczyć książkę, ale odpocząć, porozmawiać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i znaleźć podpowiedź jak się rozwijać. Tu można znaleźć przyjaciela – członkowie aktywu razem z bibliotekarzem służą wsparciem.

Co roku w bibliotece odbywa się nabór członków do aktywu bibliotecznego. Członkowie aktywu spotykają się w bibliotece i razem z bibliotekarzem planują pracę biblioteki, pomagają w przygotowaniach imprez bibliotecznych, na co dzień pomagają w wypożyczaniu książek, doradzaniu innym co warto przeczytać, dbają o gazetki ścienne i planują wystawy biblioteczne. Poza tym współpracują z Radiem Fara w zakresie czytelnictwa i biorą udział razem z bibliotekarzem w konkursach bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki.

REGULAMIN AKTYWU BIBLIOTECZNEGO
Biblioteki Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu:

1. OBOWIĄZKI AKTYWU BIBLIOTECZNEGO: aktywu bibliotecznego
– porządkowanie księgozbioru
– odpisywanie i wypożyczanie książek
– dbanie o estetykę biblioteki
– pomoc w przygotowaniu imprez bibliotecznych
– pilnowanie porządku w bibliotece
– upominanie uczniów zalegających ze zwrotem książek
– ogłaszanie konkursów bibliotecznych w poszczególnych klasach
– udział w akademiach szkolnych organizowanych przez bibliotekę

2. Prawa aktywu bibliotecznego:
– przebywanie w bibliotece podczas przerw, przed i po lekcjach
– korzystanie z księgozbioru na specjalnych zasadach

Przy bibliotece działa Klub dyskusyjny nauczycieli.
REGULAMIN KLUBU DYSKUSYJNEGO NAUCZYCIELI Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu:

1. Członkiem Klubu może zostać każdy nauczyciel realizujący staż w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.
2. Gościem może być każdy inny nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu.
3. Na spotkania mogą zostać zaproszone – za zgodą członków – inne osoby.
4. Spotkania Klubu odbywać się będą 3 razy w semestrze danego roku szkolnego.
5. Tematem spotkań będą sprawy związane z awansem nauczycieli i pogłębianiem wiedzy.
6. Członkowie Klubu wyłonią spośród siebie przewodniczącego i protokolanta.
7. Członkowie Klubu zobowiązują się do wzajemnej pomocy koleżeńskiej, wspierania się i dzielenia wiedzą.
8. Klub zostaje oficjalnie uznany za otwarty w dniu pierwszego spotkania jego członków.
9. Spotkania Klubu odbywać się będą w bibliotece szkolnej.