W dniu 25 maja 2017 r. w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej   im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu przy ul. Grodzkiej 8 odbył się finał XIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych  Miasta Przemyśla i Gminy Przemyśl pod hasłem „Matematyka – moje hobby”.  Organizatorem konkursu była  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu im. Henryka Sienkiewicza we współpracy z Przemyską Biblioteką Publiczną im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu.   Koordynacją  przedsięwzięcia  zajęła się  nauczycielka matematyki z SP 1 Janina Stochmal. Celem konkursu było propagowanie logicznego myślenia, rozwijanie matematycznych zainteresowań i pasji uczniów,  a także promowanie  uzdolnionych  uczniów oraz ich nauczycieli.   
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych  Miasta Przemyśla i Gminy Przemyśl. W I etapie, który odbył się w dniu 11 maja 2017 r. w każdej   ze zgłoszonych  szkół,  wyłoniono 12 finalistów – prawdziwych miłośników matematyki.  Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu wykazali się ogromną wiedzą i mistrzowskimi umiejętnościami matematycznymi. W opinii uczniów i nauczycieli zadania konkursowe były trudne, ale bardzo ciekawe.
Oto najlepsi z najlepszych:
I  miejsce:    Mikołaj  Jędruch        SP  6  w Przemyślu
II miejsce:    Kacper Wiącek        SP  4  w Przemyślu, 
III miejsce:    Aleksandra Kowalik     SP 4  w Przemyślu.        
Laureaci  zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  Marka  Kuchcińskiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę.  Każdy z uczestników  otrzymał  dyplom   i  drobne upominki. Nagrody i dyplomy wręczył Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu Maciej Kozłowski. Patronat medialny nad konkursem objęło Życie Podkarpackie.

Wszystkim gratulujemy!


 

Do góry