W tym roku w ramach Narodowego Czytania zaprezentowany został fragment utworu Stanisława Wyspiańskiego "Wesele". Przedstawiciele naszej szkoły brali udział w miejskim czytaniu "Wesela" w Centrum Kulturalnym razem z prezydentem miasta panem Robertem Chomą oraz innymi przedstawicielami kultury. Następnie uczniowie starszych klas zapoznali się z wybranymi fragmentami utworu i filmu oraz z postacią autora utworu. Obejrzeli reprodukuje dzieł malarskich artysty i wykonali własne projekty witraży. Następnie uwiecznili to wydarzenie poprzez złożenie pamiątkowej pieczęci przysłanej przez prezydenta Polski pana Andrzeja Dudę w swoich zeszytach do języka polskiego.  

W bieżącym roku w dniach 9-10 września po raz kolejny odbyło się  w Przemyślu święto ulic  Kazimierzowskiej  i Franciszkańskiej. W święcie tym uczestniczyli dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice reprezentując  Szkołę  Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu. W ramach festynu zorganizowanego przez  władze miasta Przemyśla nasza szkoła przygotowała interaktywne stoisko, w którym mogli wziąć  udział wszyscy chętni uczestnicy święta oraz występ uczniów na scenie miejskiej. Ponadto w ramach obchodów święta ulic uczniowie przebrani w historyczne stroje pod opieką nauczycieli i rodziców wzięli udział w  orszaku powitania Króla Kazimierza Wielkiego, który przeszedł ulicami  starego  miasta. Święto ulic  jak co roku stanowiło dla uczestniczących  w nim niezapomniane przeżycie.

Udanych, pogodnych, bezpiecznych wakacji, wielu pozytywnych wrażeń i dużo, dużo beztroskiego odpoczynku życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu. Jednocześnie dziękujemy za całoroczną współpracę i zapraszamy w nowym roku szkolnym.


7 czerwca w szkole został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Tym razem do egzaminu przystąpiło ponad dwudziestu uczniów. W części pisemnej egzaminu nie wszystkim dopisało szczęście. Dużo lepiej powiodło się egzaminowanym w części praktycznej, gdzie egzamin zdało 100% uczestników. Egzamin przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego   Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.  Gratulujemy szczęściarzom i życzymy wspaniałych przygód w czasie rowerowych wycieczek. Tych, którym tym razem się nie udało, zachęcamy do „studiowania” przepisów i informujemy, że za rok będzie następna szansa. Funkcjonariuszom Policji dziękujemy za sprawne przeprowadzenie egzaminu. 
 

27 kwietnia w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się  III edycja imprezy czytelniczej ANDERSENADA. Udział w niej wzięła kl. 2C z wychowawczynią Karoliną Łossan oraz Roksana Wójcik z kl. 3B. Uczniowie poznali ciekawostki o życiu i twórczości H. Ch. Andersena oraz mogli spotkać się z autorem baśni, w którego rolę wcielił się pan Piotr Kustra. Młodzi czytelnicy wzięli również udział w dwóch konkursach z nagrodami: Być jak baśniowy bohater oraz w turnieju wiedzy o baśniach H. Ch. Andersena. W obydwu konkursach klasa 2C zdobyła I miejsce. 

Walne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Przemyślu odbędzie się  19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 na II piętrze budynku  głównego  szkoły  

 Porządek zebrania:
1)  otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
2)  przyjęcie porządku zebrania;
3)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności stowarzyszenia w roku 2016;
4) przedstawienie oceny działalności stowarzyszenia w roku 2016 przez komisję rewizyjną;
5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności  stowarzyszenia w roku 2016; 
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  finansowego z działalności stowarzyszenia w roku 2016;
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia za rok 2016.
8) sprawy bieżące.

Strona 1 z 19

Do góry