Kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

Uroczystość

Osoby odpowiedzialne

Termin

1

Uroczyste rozpoczęcie

 roku szkolnego

Z. Gigoń,  G. Gierczak,  A. Kozłowska

01.09.2016

 

2

Dzień Papieski

ks. P. Dziuk, ks. M. Wilk

11.10.2016

3

Dzień Edukacji

Narodowej

A. Kozłowska,

J. Łuniewska-Szydło, B. Burdziak

13.10.2016

4

Pasowanie na ucznia

 pierwszej klasy

E. Kuźma

20.10.2016

5

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

M. Lach,  J. Łuniewska-Szydło,               E. Dembicka

październik 2016

 

6

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

K. Gołąbek, Z. Gigoń

03-09.10.2016

7

Rocznica Odzyskania

przez Polskę Niepodległości

B. Burdziak,  I. Pencak, 

10.11.2016

 

8

Mikołajkowy Turniej w Unihokeju

A. Goclon,  G. Gierczak

grudzień 2016

9

Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia

JASEŁKA

ks. P. Dziuk,  ks. M. Wilk,

D. Zembrzuska

22.12.2016

10

Otwarte Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim

o Puchar Dyrektora SP1

A. Goclon,  A. Gierczak, Z. Gigoń

03.02.2017

11

Pasowanie na czytelnika klas I

M. Lach, J. Łuniewska-Szydło,

E. Kuźma,

08.02.2017

 

12

Dzień otwarty szkoły

cała kadra pedagogiczna

18.02.2017

18.03.2017

 

13

Dzień Kobiet

A. Goclon.,  Z. Gigoń, A. Gierczak

08.03.2017

14

Festiwal Bajki

M. Lach,  M. Paszkiewicz,  A. Karszyń,

W. Niejedli, B. Mikrut, K. Łossan

16.03.2017

15

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej /

73 rocznica Zbrodni Katyńskiej

R. Godos, G. Potocka,

06.04.2017

 

16

Dzień Ziemi

E. Pietrusiak,  I. Pencak,  A. Goclon

20.04.2017

17

Dzień Książki

M. Lach,  M. Paszkiewicz , K. Łossan,

B. Mikrut

25.04.2017

18

Rocznica Konstytucji 3 Maja

i Święto Flagi

 Z.Gigoń,  R. Godos , B. Burdziak

04.05.2017

19

Święto Patrona Szkoły

A. Smotrycka, I. Pencak,

J. Łuniewska-Szydło

10.05.2017

20

Turniej Mini Siatkówki

o mistrzostwo SP1

A. Goclon, G. Gierczak,

maj 2017

21

Święto Szkoły / Dzień Zdrowia / Dzień Dziecka

cała kadra pedagogiczna /

program artystyczny: E. Pietrusiak,              

01.06.2017

22

Konkurs szachowy

A. Goclon, W. Niejedli,

A. Kozłowska,           

01.06.2017

23

Zakończenie Roku Szkolnego

Pożegnanie klas VI

Z. Gigoń,  R. Godos,  A. Smotrycka,

23.06.2017

 

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

Do góry