Kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Uroczystość

Osoby odpowiedzialne

Termin

1

Uroczyste rozpoczęcie

 roku szkolnego

Z. Gigoń,  G. Gierczak,  A. Kozłowska

04.09.2017

 

2

Dzień Papieski

ks. B. Rakoczy,  ks. M. Wilk

17.10.2017

3

Dzień Edukacji

Narodowej

A. Kozłowska, ,  A. Karszyń

J. Łuniewska-Szydło

13.10.2017

4

Pasowanie na ucznia

 pierwszej klasy

M. Paszkiewicz,   D. Zembrzuska,

Z. Gigoń

04.09.2017

5

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

M. Lach,   J. Łuniewska-Szydło,               E. Dembicka

październik 2017

 

6

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

K. Gołąbek,  Z. Gigoń, M. Lach

07-14.10.2017

7

Rocznica Odzyskania

przez Polskę Niepodległości

B. Burdziak,   I. Pencak, 

10.11.2018

 

8

Mikołajkowy Turniej w Unihokeju

A. Goclon,   G. Gierczak

grudzień 2017

9

Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia

JASEŁKA

ks. B. Rakoczy,   ks. M. Wilk,

K. Grzegorzak ,  A. Karszyń

21.12.2017

10

Otwarte Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim

o Puchar Dyrektora SP1

A. Goclon,   A. Gierczak,  Z. Gigoń

26.01.2018

11

Pasowanie na czytelnika klas I

M. Lach,   M. Paszkiewicz,

D. Zembrzuska,

21.02.2018

 

12

Dzień otwarty szkoły

cała kadra pedagogiczna

17.02.2018 r.

10.03.2018 r.

 

13

Dzień Kobiet

A. Goclon.,  Z. Gigoń, G. Gierczak,

08.03.2018

14

Festiwal Bajki

M. Lach,   E. Kuźma,  B. Mikrut,   K.                 Gołąbek, K. Grzegorzak, M. Paszkiewicz,

28.02.2018

15

Kwiecień Miesiąc Pamięci Narodowej /

74 rocznica Zbrodni Katyńskiej

A. Kozłowska, G. Potocka, G. Hrymak

11.04.2018

 

16

Dzień Ziemi

E. Pietrusiak, B. Burdziuak, A. Gierczak

23.04.2018

17

Dzień Książki – konkurs recytatorski

M. Lach,  K. Łossan, S. Szkarpecka,

B. Mikrut, A. Gierczak

23.04.2018

18

Rocznica Konstytucji 3 Maja

i Święto Flagi

 Z.Gigoń,    R. Godos ,   B. Burdziak

04.05.2018

19

Święto Patrona Szkoły

A. Smotrycka,    I. Pencak,

J. Łuniewska-Szydł, R. Godos

11.05.2018

20

Turniej Mini Siatkówki lub Piłki Nożnej

o mistrzostwo SP1

A. Goclon,   G. Gierczak,

maj 2018

21

Święto Szkoły / Dzień Zdrowia / Dzień Dziecka

cała kadra pedagogiczna /

program artystyczny:   E. Pietrusiak, R. Godos             

30.05.2018

22

Konkurs szachowy

A. Goclon,   W. Niejedli,

A. Kozłowska,           

30.05.2018

23

Zakończenie Roku Szkolnego

 

Z. Gigoń,   G. Gierczak,   A. Kozłowska

22.06.2018

 

ZAPISY do kl. I