WAŻNY TERMIN

Na zapisanie dziecka do szkoły do klasy I na rok szk. 2018/19 pozostało:   4 dni