Samorząd  Szkolny w  roku  szkolnym  2017 / 2018

Przewodnicząca:  Natalia  Celarek
Zastępca:  Hubert  Walczak
Sekretarz:  Oliwia  Chudzio

odpowiedzialni za sekcje:
sekcja plastyczna:  Julia Smotrycka
sekcja czytelnicza:  Weronika Tomaka
sekcja organizacyjna:  Dawid Mickiewicz

opiekun:  mgr Monika Lach
 

ZAPISY do kl. I