SAMORZĄD SZKOLNY

Przewodniczący: Oliwia Górska
Zastępca: Marek Szymonicz

Sekretarz: Sara Pawliszcze
Skarbnik: Jakub Gierczak

Opiekun: mgr Monika Lach

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

Do góry